Mine billeder er oplevelse og fordybelses billeder. Når jeg maler åbner der sig en ny verden og jeg ved ikke hvad motivet vil udtrykke før det er færdigt. Det er lidt ligesom at drømme - en meditativ proces - hvor det inderste kommer til udtryk. De giver betragteren mulighed for selv at tolke følelser og motiver i deres farvespil og dybde samt mulighed for fordybelse. Nogle ser almindelige hverdags ting mens andre ser spirituelle perspektiver. Mine billeder byder derfor alle på en oplevelse som kun den enkelte selv kan skabe.